Header image
Usluge
Oblasti Rada
ikona
Privredno pravo

 • Statusne promene privrednih društava (analiza i predlozi najekonomičnijih rešenja, osnivanje privrednih društava, promene pravne forme, prenos udela, povećanje i smanjenje kapitala, priprema dokumentacije za sprovođenje svih promena pred Agencijom za privredne registre dokapitalizacija, due - dilligence)
 • Ugovori (sastavljanje, analiza i savetovanje, NDA klauzule)
 • Zastupanje u sporovima pred Privrednim sudom
 • Zastupanje u privrednim prestupima
 • Izrada opštih i pojedinačnih akata koje je dužno da poseduje svako pravno lice u skladu sa zakonima Republike Srbije
ikona
Radno pravo

 • Konsultacije u oblasti radnih odnosa
 • Sastavljanje svih vrsta ugovora o radu
 • Raskid ugovora o radu
 • Dobijanje dozvole za privremeni boravak i rad za strance
 • Osnivanje sindikata 
 • Izrada kolektivnih ugovora, pravilnika koje Poslodavac po zakonu mora da poseduje i drugih opštih akata 
 • Zastupanje u radnopravnim sporovima
 • Posredovanje u postupcima za utvrđenje zlostavljanja na radu (mobinga)
 • Zastupanje i savetovanje u postupcima pred Inspekcijom za rad
ikona
Građansko pravo

 • Zastupanje pred osiguravajućim društvima i sudovima u postupcima za naknadu štete
 • Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti (sastav i analiza rizika)
 • Ugovorni odnosi (sastav ugovora, tumačenje, analiza, priprema za overu kod javnog beležnika)
 • Zastupanje u parničnim postupcima u svim imovinsko pravnim postupcima
 • Zaštita potrošača
ikona
Porodično pravo

 • Zastupanje u postupcima za razvod braka (po tužbi ili na osnovu sporazuma)
 • Zastupanje u postupcima poveravanja i izdržavanja dece
 • Zastupanje u postupcima za deobu bračne tekovine
 • Zastupanje u postupcima zaštite od nasilja u porodici
ikona
Nasledno Pravo

 • Zastupanje u ostavinskim postupcima: sastavljanja testamenata i ugovora o doživotnom izdržavanju i kao i  zastupanje u svim postupcima do kojih dođe u vezi sa primenom ili raskidom  ugovora o doživotnom izdržavanju ili poništaja testamenta
 • Zastupanje u sporovima u vezi sa podelom ili sastavom zaostavštine
 • Zastupanje u postupcima u vezi sa sa lišenjem ili isključenjem prava na nužni deo
 • Zastupanje u drugim naslednopravnim postupcima
ikona
Poresko Pravo

 • Savetovanje klijenata u oblasti primene poreskih propisa
 • Podnošenje poreskih prijava i zastupanje u poreskim postupcima
 • Zastupanje u postupcima inspekcijskog nadzora Poreske uprave
 • Analiza najekonomičnijih poreskih modela poslovanja
ikona
Prekršajno i krivično pravo

 • Odbrana okrivljenih i zastupanje oštećenih u pretkrivičnim postupcima pred Osnovnim i Višim javnim tužilaštvom
 • Odbrana okrivljenih i zastupanje oštećenih u krivičnim postupcima pred Osnovnim i Višim sudovima 
 • Odbrana okrivljenih i zastupanje oštećenih pred tužilaštvima i sudovima posebne nadležnosti 
 • Odbrana maloletnih učinilaca krivičnih dela 
 • Zastupanje maloletnih oštećenih u krivičnim postupcima
 • Odbrana i zastupanje u prekršajnim postupcima
ikona
Postupci eksproprijacije

 • Zastupanje ranijih sopstvenika u postupcima pred Opštinskim organima uprave
 • Zastupanje u vanparničnim postupcima za utvrđivanje tržišne vrednosti eksproprisanih nepokretnosti pred sudovima na teritoriji Republike Srbije
ikona
Povreda prava na suđenje u razumnom roku

 • Zastupanje u vanparničnim postupcima zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku 
 • Podnošenje tužbi za naknadu štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
we build your ideas in reality

Turpis in eu mi bibendum neque egestas congue quisque. Eu non diam phasellus vestibulum lorem.Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est laborum.Phasellus imperdiet lacinia nulla, malesuada semper nibh sodales quis, Duis viverra ipsum dictum. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. 

Contact Us
Our Best Projects
special1
special1
special1
special1
special1
special1
1+
Hours Of Work
1+
Projects Completed
1+
Locations
1+
Awards Won
Testimonials

The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. 

testimonial1
Jack Ryana Sales Manager

The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. 

testimonial1
Jane Wilde Project Manager

The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. 

testimonial1
Matilda Brown Software Engineer