Da Li Mi Je Potreban Advokat Za Razvod Braka?
Razvod braka - advokatska kancelarija Tomic - Krezovic

Statistički podaci nam govore da se u Srbiji svaki treći par razvede i da je broj razvoda iz godine u godine u porastu.


Ukoliko već prolazite kroz ovu životnu situaciju bitno je da se upoznate sa svojim pravima i obavezama koje propisuje Porodični zakon.
Najčešće postavljeno pitanje za razvod braka jeste da li mi je potreban advokat za razvod?
Porodični zakon ne propisuje obavezu angažovanja advokata za razvod, ali ukoliko želite da obezbedite svoja prava i imovinu naša preporuka je da angažujete advokata i njemu prepustite brigu o pravnim posledicema razvoda, budući da razvod najčešće prate i emotivne i stresne situacije koje morate sami da savladavate.
Porodični zakon poznaje dve vrsta razvoda braka:

- sporazumni razvod
- razvod tužbom.

Šta je sporazumni razvod braka?

Porodični zakon u članu 40 propisuje da se brak može razvesti sporazumom supružnika, što svakako predstavlja najjednostavniji i najbezbolniji način razvoda kada se do njega dođe.
Pismeni sporazum o razvodu braka potpisuju oba supružnika, i isti mora da sadrži podatke o sklapanju braka, podatke o zajedničkoj deci, dogovor o starateljstvu nad zajedničkom decom, uređenje ličnih odnosa deteta sa roditeljem kome nije dodeljeno starateljstvo na detetom, kao i visinu doprinosa za izdržavanje deteta od strane roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo.
Takođe, pisani sporazum supružnika morao bi da sadrži i dogovor oko deobe zajedničke imovine stečene u toku trajanja braka.


Nakon potpisivanja sporazuma, nadležnom sudu, prema mestu poslednjeg zajedničkog prebivališta supružnika, šalje se potpisani primerak sporazuma uz propratni podnesak kojim se sudu predlaže da donese presudu o razvodu braka na osnovu potpisanog sporazuma o razvodu.
Najčešće se postupak razvoda po osnovu sporazuma završava na jednom ročištu, na kome nije neophodno da prisustvuju supružnici, već umesto njih mogu pristupiti angažovani advokati.

Šta je razvod po tužbi?

Ukoliko supružnici ne mogu da postignu dogovor oko pitanja koja moraju da se unesu u sporazum o razvodu braka, što se najčešće događa kada su odnosi između supružnika znatno narušeni i kada je komunikacija između njih prekinuta, Porodični zakon u članu 41 propisuje mogućnost razvoda tužbom.

Postupak podnošenja razvoda po tužbi

Tužba se podnosi nadležnom sudu prema mestu poslednjeg zajedničkog prebivališta supružnika i ista mora da sadrži zahtev stranke za vršenje starateljstva nad zajedničkom decom kao i način uređenja odnosa i modela viđanja dece sa roditeljem koji ne vrši roditeljsko pravo, o čemu će u postupku dati mišljenje organ starateljstva – Centar za socijalni rad. Dalje, u tužbi se mora opredeliti iznos doprinosa za izdržavanje deteta – koji može biti opredeljen u fiksnom mesečnom iznosu ili procentualno u odnosu na zaradu dužnika izdržavanja, s tim da doprinos za izdržavanje deteta ne može biti manji od 15% primanja dužnika izdržavanja niti veća od 50% mesečnih primanja dužnika izdržavanja.

Minimalna alimentacija

Porodični zakon propisuje i minimalni iznos doprinosa za izdržavanje deteta, za koji propisuje da ne može biti niži od naknade za hranjenike odnosno za lica na porodičnom smeštaju, koju propisuje ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu I koja naknada za 2023. godinu iznosi 43.272,00 dinara, što dalje znači da kad se iznos ove naknade podeli na dva roditelja – da minimum doprinosa za izdržavanje za jedno dete ne bi smeo biti manji od 21.636,00 dinara za roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo.
Međutim, u praksi se često odstupa od ove zakonske norme, posebno u manjim mestima, gde sudovi određuju manje iznose, protivno zakonu.


Za koji god način da se opredelite, naša preporuka je da se konsultujete sa advokatima za razvod, kako vam ne bi promaklo neko od pitanja koje nužno mora biti obuhvaćeno sporazumom ili kako biste na najbolji način zaštitili svoja prava u postupku razvoda po tužbi.

Bračna tekovina supružnika - bračni ugovor

Potrebno je istaći da je imovina koju supružnici steknu u toku trajanja braka može biti posebna i zajednička.

Šta je posebna imovina supružnika?

Posebna imovina supružnika je ona imovina koju je supružnik stekao pre stupanja u brak, ili u toku trajanja braka ali je stečena nasleđem ili poklonom.

Šta je zajednička imovina supružnika?

Zajednička imovina supružnika je ona imovina koju su supružnici stekli u toku trajanja braka radom, i zakonska pretpostavka je da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini po 50%.
Ukoliko supružnici ne mogu da se dogovore oko podele zajedničke imovine, istu moraju zahtevati pred nadležnim sudom, u kom postupku će dokazivati čiji udeo je veći ili manji od 50% posredstvom veštačenja aktuarske struke.


Sudska deoba se može izbeći zaključivanjem bračnog ugovora, kojim stranke pre braka ili u toku braka uređuju svoje imovinske odnose na imovini koju unose u brak, ali i na imovini koju će tek steći, te se na taj način isključuje institut zajedničke svojine i problem prilikom podele iste.

Zaključak advokata

Razvodi brakova su sve češća pojava kako u svetu, tako i u našim krajevima. Uz sav stres koji donose potrebno je da na najbolji način zaštitite svoja prava i budućnost.
O razvodu braka, bračnom ugovoru i ostalim spornim pitanjima koje razvod nosi advokat Ivana Tomić je govorila u emisiji “Probudi se” na Novoj S.