Ne postoji “ALI” kada je reč o nasilničkom ponašanju