O izazovima u postupcima eksproprijacije – advokat Ivana Tomić