Naš tim
Advokat Irina Graovac
Naš tim
Irina Graovac

Advokat-partner

Jedna od osnivača advokatske kancelarije Tomić-Graovac. 

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 08.09.2014. godine. U toku studija bila je stipendista Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pohvaljena za izuzetan uspeh u učenju i sticanju znanja. Takođe, stipendista Hemofarm Fondacije, čiji je ambasador i danas. Upisana u Advokatsku komoru kao pripravnik advokata Predraga Savića u oktobru 2014. godine. 


Nakon položenog pravosudnog ispita, radno iskustvo stiče u jednoj od najvećih korporacija u Republici Srbiji, gde je radila kao in house legal podrška. Posebno se bavila radnim pravom, sastavom i analizom svih vrsta ugovora u privredi, konsaltingom u vezi sa poreskim postupkom i postupkom inspekcijskog nadzora. 

2018. godine osniva advokatsku kancelariju u želji da svakom pojedinačnom problemu pristupi na način koji je najoptimalniji za konkretnog klijenta, u skladu sa zakonom mogućim i predviđenim rešenjima. Posebno orijentisana na pravo informacionih tehnologija i zaštitu podataka o ličnosti. Savetuje klijente u ovoj oblasti od početka primene General Data Protection Regulation (GDPR). 

Pored IT prava, u njenu ekspertizu spada radno pravo, sprovođenje statusnih promena, promena pravnih formi privrednih društava, due diligence, uključujući i poreske aspekte ovih transakcija i zaštita autorskih prava. Specijalizovana za rešavanje potencijalnih problema koji se tiču ugovora o razvoju softvera, softverskih licenci, outsourcing ugovora, procedura poverljivosti i čuvanja poslovne tajne. Savetuje klijente koji su vodeće IT kompanije u Republici Srbiji i regionu.

Tečno govori engleski jezik.


Naš tim
Ivana Tomić

Advokat-Partner

Jedna od osnivača advokatske kancelarije je Ivana Tomić – advokat sa višegodišnjim iskustvom rada sa istančanim osećajem za prepoznavanje suštine pravnih problema, kao i načina njihovog lakog i efektivnog prevazilaženja.


Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 06.10.2014. godine. Tokom studija se pokazala kao odličan saradnik u pružanju pravne pomoći u nevladinoj organizaciji „Pro bono“ kao i u pravnoj klinici za oblast krivičnog prava. Pohvaljena je od Pravnog fakulteta za izuzetan uspeh u učenju i sticanju znanja

Dva meseca nakon diplomiranja upisuje se u imenik Advokatske komore Beograd kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji „Učajev“ u kojoj je stekla bogato iskustvo u svim oblastima prava a naročito u privrednom, obligacionom, stvarnom, radnom, porodičnom, imovinskom, kaznenom i autorskom pravu, a sa kojom kancelarijom je nastavila saradnju I nakon otvaranja sopstvene kancelarije.


Nakon položenog pravosudnog ispita osnovala je sopstvenu advokatsku kancelariju u kojoj nastoji da opravda poverenje svojih klijenata pružajući im efikasnu i profesionalnu pravnu pomoć u oblasti privrednog, radnog, građanskog prava, kaznenog i poreskog prava. Advokatska kancelarija posluje u skladu sa načelima profesionalne odgovornosti, čuvanja advokatske tajne i efikasnog pronalaženja optimalnog rešenja za svoje klijente.


Angažovana je i kao saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe – Privredna akademija Novi Sad na katedri za finansijsko pravo.

Tečno govori engleski jezik.Advokat Ivana
Advokat
Naš tim
Milica Maksimović

Advokatski pripravnik

Milica Maksimović je advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji “Tomić - Graovac”. 


Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u februaru 2021. godine, smer međunarodno- pravna nastavna grupa. Tokom studiranja je bila učesnik kursa retorike i javnog nastupa. 


Takođe, tokom studiranja je obavljala praksu u više advokatskih kancelarija kao i u upravi gradske opštine Sopot. 


Govori engleski jezik. 

Od juna 2021. godine je član Advokatske komore Beograda. 


Za sajt - foto (1)
Mi štitimo vaša prava, imovinu i budućnost.
Contact Us
Testimonials

The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. 

testimonial1
Jack Ryana Sales Manager

The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. 

testimonial1
Jane Wilde Project Manager

The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. 

testimonial1
Matilda Brown Software Engineer
Logo backround
1+
Hours Of Work
1+
Godina iskustva
1+
Klijenata
1+
Dobijenih sporova