Naš tim
Advokat Irina Krezović
Naš tim
Irina krezović

Advokat-partner

Jedna od osnivača advokatske kancelarije Tomić-Krezović. 

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 08.09.2014. godine. U toku studija bila je stipendista Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pohvaljena za izuzetan uspeh u učenju i sticanju znanja. Takođe, stipendista Hemofarm Fondacije, čiji je ambasador i danas. Upisana u Advokatsku komoru kao pripravnik advokata Predraga Savića u oktobru 2014. godine. 


Nakon položenog pravosudnog ispita, radno iskustvo stiče u jednoj od najvećih korporacija u Republici Srbiji, gde je radila kao in house legal podrška. Posebno se bavila radnim pravom, sastavom i analizom svih vrsta ugovora u privredi, konsaltingom u vezi sa poreskim postupkom i postupkom inspekcijskog nadzora. 

2018. godine osniva advokatsku kancelariju u želji da svakom pojedinačnom problemu pristupi na način koji je najoptimalniji za konkretnog klijenta, u skladu sa zakonom mogućim i predviđenim rešenjima. Posebno orijentisana na pravo informacionih tehnologija i zaštitu podataka o ličnosti. Savetuje klijente u ovoj oblasti od početka primene General Data Protection Regulation (GDPR). 

Pored IT prava, u njenu ekspertizu spada radno pravo, sprovođenje statusnih promena, promena pravnih formi privrednih društava, due diligence, uključujući i poreske aspekte ovih transakcija i zaštita autorskih prava. Specijalizovana za rešavanje potencijalnih problema koji se tiču ugovora o razvoju softvera, softverskih licenci, outsourcing ugovora, procedura poverljivosti i čuvanja poslovne tajne. Savetuje klijente koji su vodeće IT kompanije u Republici Srbiji i regionu.

Tečno govori engleski jezik.


Naš tim
Ivana Tomić

Advokat-Partner

Jedna od osnivača advokatske kancelarije je Ivana Tomić – advokat sa višegodišnjim iskustvom rada sa istančanim osećajem za prepoznavanje suštine pravnih problema, kao i načina njihovog lakog i efektivnog prevazilaženja.


Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 06.10.2014. godine. Tokom studija se pokazala kao odličan saradnik u pružanju pravne pomoći u nevladinoj organizaciji „Pro bono“ kao i u pravnoj klinici za oblast krivičnog prava. Pohvaljena je od Pravnog fakulteta za izuzetan uspeh u učenju i sticanju znanja

Dva meseca nakon diplomiranja upisuje se u imenik Advokatske komore Beograd kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji „Učajev“ u kojoj je stekla bogato iskustvo u svim oblastima prava a naročito u privrednom, obligacionom, stvarnom, radnom, porodičnom, imovinskom, kaznenom i autorskom pravu, a sa kojom kancelarijom je nastavila saradnju I nakon otvaranja sopstvene kancelarije.


Nakon položenog pravosudnog ispita osnovala je sopstvenu advokatsku kancelariju u kojoj nastoji da opravda poverenje svojih klijenata pružajući im efikasnu i profesionalnu pravnu pomoć u oblasti privrednog, radnog, građanskog prava, kaznenog i poreskog prava. Advokatska kancelarija posluje u skladu sa načelima profesionalne odgovornosti, čuvanja advokatske tajne i efikasnog pronalaženja optimalnog rešenja za svoje klijente.


Angažovana je i kao saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe – Privredna akademija Novi Sad na katedri za finansijsko pravo.

Tečno govori engleski jezik.Advokat Ivana Tomić
Advokat Milica Vušović
Naš tim
Milica Vušović

Advokatski pripravnik

Milica Vušović je advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji “Tomić - Krezović”. 


Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u februaru 2021. godine, smer međunarodno- pravna nastavna grupa. Tokom studiranja je bila učesnik kursa retorike i javnog nastupa. 


Takođe, tokom studiranja je obavljala praksu u više advokatskih kancelarija kao i u upravi gradske opštine Sopot. 


Govori engleski jezik. 

Od juna 2021. godine je član Advokatske komore Beograda. 


Naš tim
Tijana Pantović

Advokatski pripravnik

Tijana Pantović je advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Tomić - Krezović.


Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu u junu 2022. godine, smer međunarodno-pravna nastavna grupa.


Dolaskom u naš tim pokazala je izuzetnu spretnost i veštine u savladavanju kompleksnih pravnih pitanja. Od decembra 2022. godine je član Advokatske komore Beograda.


Tečno govori engleski jezik.

Tijana Pantović - Advokatski Pripravnik
Za sajt - foto (1)
Mi štitimo vaša prava, imovinu i budućnost.
Contact Us