Advokat je prijatelj koji je uvek tu za vas.

Uloga advokata je da pomogne klijentu da dok ostvaruje svoje lične i poslovne ciljeve, ne brine i o svojim pravnim problemima.

Pišite nam

Ko smo mi i kako radimo?

Mi smo advokatska kancelarija sa višegodišnjim iskustvom u pružanju pravne pomoći domaćim i stranim pravnim i fizičkim licima. U svakom trenutku smo dostupni i spremni da pronađemo najbolje i najefikasnije rešenje za vaš problem. Odnos poverenja između advokata i klijenta nam je na prvom mestu. Sa svojim klijentima uspostavljamo dugoročnu saradnju na principima međusobnog poverenja i poštovanja. 

Sedište naše advokatske kancelarije je u Beogradu, a pravnu pomoć pružamo klijentima na teritoriji Republike Srbije i regiona. 


Office image
Ivana i Irina

Upoznajte naš tim

Naš tim čine advokati fokusirani na pružanje adekvatne pravne pomoći, koji ulažući svoje znanje i iskustvo u razumevanje potreba i problema klijenata, pronalaze najefikasnija rešenja uz održavanje konstatnog kvaliteta usluge. Trudimo se da brzinom pružanja kvalitetne pravne pomoći postanemo rešenje za izazove naših klijenata. 


Pročitaj više
Header image
Zašto angažovati advokata

 Zato što ćemo upotrebiti svoje znanje da zaštitimo vaša prava na najbolji način.

Kontaktirajte nas
Oblasti rada
ikona
Privredno pravo

 • Statusne promene privrednih društava (analiza i predlozi najekonomičnijih rešenja, osnivanje privrednih društava, promene pravne forme, prenos udela, povećanje i smanjenje kapitala, priprema dokumentacije za sprovođenje svih promena pred Agencijom za privredne registre dokapitalizacija, due - dilligence)
 • Ugovori (sastavljanje, analiza i savetovanje, NDA klauzule)
 • Zastupanje u sporovima pred Privrednim sudom
 • Zastupanje u privrednim prestupima
 • Izrada opštih i pojedinačnih akata koje je dužno da poseduje svako pravno lice u skladu sa zakonima Republike Srbije
ikona
Radno pravo

 • Konsultacije u oblasti radnih odnosa
 • Sastavljanje svih vrsta ugovora o radu
 • Raskid ugovora o radu
 • Dobijanje dozvole za privremeni boravak i rad za strance
 • Osnivanje sindikata 
 • Izrada kolektivnih ugovora, pravilnika koje Poslodavac po zakonu mora da poseduje i drugih opštih akata 
 • Zastupanje u radnopravnim sporovima
 • Posredovanje u postupcima za utvrđenje zlostavljanja na radu (mobinga)
 • Zastupanje i savetovanje u postupcima pred Inspekcijom za rad
ikona
Građansko pravo

 • Zastupanje pred osiguravajućim društvima i sudovima u postupcima za naknadu štete
 • Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti (sastav i analiza rizika)
 • Ugovorni odnosi (sastav ugovora, tumačenje, analiza, priprema za overu kod javnog beležnika)
 • Zastupanje u parničnim postupcima u svim imovinsko pravnim postupcima
 • Zaštita potrošača
Pročitaj više